Østergågade 2
4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 73 18 08
tf@nykobingteater.dk

Generalforsamling

 i Teaterforeningen Guldborgsund

torsdag den 22. sept. 2022 kl. 19.00-20.30 i Teaterfoyeren

Referat

Der deltog 18 medlemmer inkl. Bestyrelse /afbud fra Annie og Jørgen

 1. Valg af dirigent: Mark Stig Andersen blev foreslået og valgt.
 2. Valg af stemmetællere: Aase Borchman blev valgt
 3. Formandens beretning. Jette aflagde beretning. Vedlægges som bilag. Blev godkendt.
 4. Kassereren forelægger regnskab.

Poul gennemgik det udleverede regnskab og igen i år redegjorde for den manglende afregning til staten i forbindelse med Corona. Afsluttes måske i 2022/23.

Poul oplæste revisorernes bemærkning vedr. ovennævnte.

Det reviderede regnskab blev godkendt.

 1. Repertoire for kommende sæson

Jette M. gennemgik sæson 22-23 og opfordrede forsamlingen til at gøre reklame for foreningens program – for at få flere med i teater.

Vibeke gennemgik børneteaterforestillingerne for sæson 22-23med inspiration og ligeledes med opfordring til at være gode ambassadører.

 1. Fastsættelse af medlemskontingent.

Forslag om fastsættelse af medlemskontingent til 150 kr. blev vedtaget.

 1. Forelæggelse af budgetter til orientering

Poul forelagde budgettet for 22-23 som er estimeret til et underskud på 0.

Orienteringen blev taget til efterretning – med ønsket om at det bliver bedre!

 1. Indkomne forslag
  1. Fra bestyrelsen. Ingen forslag
  2. Fra medlemmer. Ingen forslag

 

 

 1. Valg :

Valg af kasserer: Poul Stahlschmidt blev genvalgt

Valg af bestyrelse:

Lone Holland Pless blev genvalgt

Malene Kocemba blev genvalgt

Line Korsholm Nielsen ønskede ikke genvalg, og i stedet blev foreslået:

Lena Nilsson, som præsenterede sig og blev valgt

Jørgen Jensen ønskede ikke genvalg, og i stedet blev foreslået:

Annette Marquardsen, som præsenterede sig og blev valgt.

          Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

          Hanne Rosenlund. Blev genvalgt

          Flemming Egholm. Blev genvalgt

          Lizzi Lund. Blev genvalgt som revisorsuppleant.

Alle 3 havde tilkendegivet, at de var villige til genvalg – de var ikke til stede.

Jette takkede Line for hendes indsats på medieområdet. Line vil være behjælpelig med at overdrage opgaven til Lena og udvalget.

Line fik overrakt en hyggepakke som tak.

 

Til slut takkede formanden dirigenten – med en ”teateroplevelse for børn”.

BERETNING 2022

Den kulturelle dimension og hermed teater er en vigtig del af velfærdssamfundet, også eller måske især i krisetider. 

Og Teaterforeningen Guldborgsunds formål er netop at være med til at give kulturelle oplevelser til alle i hele kommunen- også i krisetider. I Bestyrelsen arbejder vi til stadighed på at kunne tilbyde et varieret udbud af teater professionelt teater af høj kvalitet her hvor vi bor, så der er noget for enhver alder og smag. Vi er meget glade vores trofaste publikum, som støtter os år efter år, de publikummer, vi møder i teatret er som regel glade og godt tilfredse. Det evige spørgsmål er så, hvordan vi får nye publikumsgrupper til at indse, at det at gå i teatret kan noget?  Vi mener selv at vi har en masse at byde på– og ved, hvad der rører sig på teaterfronten og alligevel kan vi se en markant nedgang i salget af billetter ikke bare hos os, men som en generel afmatning i billetsalget hos de fleste teaterforeningerne i Danmark

 

Især de store forestillinger har i den forløbne sæson haft for få tilskuere.  Det er bl.a. vigtigt, at der blandt det udbud, vi har findes nogle store opsætninger, sællerter, som kan få folk ind i teatret.  Vores erfaring viser, at der er en tendens til at gå efter det kendte. De kendte medvirkende eller kendte forestillinger, kendt musik. Derfor arbejder vi også ud fra, at vi som regel kan hente overskud hjem på de store opsætninger med musik og mange medvirkende, som vi kan bruge til at dække et eventuelt underskud på de mindre besøgte. For selvfølgelig skal man kunne have nogle fantastiske og glade oplevelser der rører os både med og uden musik, men det er vigtigtig henhold til vores vedtægter, at der også er de lidt smallere forestillinger, klassikerne, ballet og de mere tænksomme. Udfordringen ligger i at få folk inden for dørene, så de kan mærke magien og oplevelsen ved en levende teaterforestilling, og så måske vælger nogle af de andre i brochuren. Der er mange perler imellem. Vi hører tit folk efter en forestilling sige: ”Hvorfor er der ikke flere til denne forestilling, den var bragende god”.

3)I denne sæson havde satset på musicaludgaven af ”Den evige ild” som en af de store forestillinger. Jeg havde set den i København og syntes den var fantastisk. Desværre blev det ikke den store succes, vi havde håbet på. Det kunne der være flere grunde til. Det var ikke en af de kendte gamle klassikere, den kendte, som her var  skuespilleren Morten Hemmingsen fra badehotellet meldte fra i ellevte time, og Ken Follet er måske ikke så kendt en forfatter, som vi troede. Den solgte i hvert fald ikke. Vi har også lært, at det kan være svært at lave en fast forestilling om til en turneforestilling, men heldigvis l havde de fleste af vores publikum en dejlig aften med flot musik og gode skuespillere og sangere.

Oh happy Day, som var det andet sats med lokal deltagelse af et kor fra Maribo, blev aflyst p.g.a. sygdom, men alt i alt kan vi se tilbage på en sæson med blændende teater og et tilfreds publikum. Der var bare for få inde og se dem.  Vores forestillinger uden for teatret var godt besøgte.

Teatergrad leverede som sædvanlig varen. Dels med Thit Jensen forestillingen i katedralskolens festsal ( tak fordi de flyttede deres forårsfest en uge, så vi kunne komme ind) og Antigone i retssalen.(Tak for en utrolig imødekommenhed og hjælpsomhed i retten, - så har jeg også prøvet at være der.) Sidst i forestillingen, som var en retssag mod Antigone, skulle publikum stemme om hun skulle dømmes til døden for at have dræbt sine børn. Det var utrolig sjovt at se på Teatergrads hjemmeside, hvor forskelligt der blev dømt alt efter publikum og sted i landet.

 Camilla Bendix tegnede på smukkeste vis et fint og nuanceret billede af Marie Grubbe og hendes sociale fald fra adelsdame til færgekone. Ind imellem opstår der situationer, når vi har forestillinger ude i kommunen, hvor der skal improviseres eller tænkes hurtigt. Her måtte bestyrelsen ud over at agere scenearbejdere også pludselig skaffe strømkabel, der kunne levere strøm 200 meter fra scenen. – og den var tung.

Vi er en revyby, og den succes revyen har smittede af på os og det viste sig i et pænt billetsalg til Vicky Berlin og Rasmus Krogsgårds ”Småt brændbart” og til vores julecabaret ”Rotter på loftet” som begge var velbesøgte.

Sæsonens klassikere var  folketeatrets flotte og spændende nyfortolkning af Harold Pinters Bedrag, som blev spillet bagfra med slutningen først og   ”Gengangere”  bragende godt spillet af bl.a.  Pia Jondal og Waage Sandø, desværre med meget få publikummer.

Vi har nogle sæsoner prøvet at sælge forestillinger, som også bliver spillet i Maribo, men de sælger desværre ikke her. Det er ærgerligt for det er flotte velspillede forestillinger.

Bysbarnet Kristian Holm Johnsen havde hele sin gymnasieklasse med som publikum og det gav betydeligt lavere gennemsnitsalder og liv i gaden, det samme gjorde Trine gadebjerg og Jan Svarres forestilling om at være gift. De tre utrolig dygtige kvinder i Maddiker  gav et brag af en forestilling Den er lidt et eksempel på, at en plakat kan snyde.  Figaros har efterhånden sit eget liv og sit trofaste publikum, men selv her, var der færre mennesker.

Det betød noget, at vi kunne afholde vores medlemsarrangement, hvor man kunne høre lidt om forestillingerne. Det var som sædvanlig en rigtig hyggelig dag. Tak til Trine Gadeberg for et fint potpourri og en stor tak til Mickey Pless, som akkompagnerede hende uden beregning.

Vi vil forfærdeligt gerne gøre mere ud af vores publikumsudvikling, og arbejder på sagen, men det er noget vi skal prioritere tidsmæssigt og økonomisk ud af i forvejen meget begrænsede ressourcer. Vi har ingen store marketingsbudgetter. Bestyrelsen arbejder på mange fronter for at gøre os mere synlige, men vi har også brug for, at vores publikum går ud og fortæller deres forhåbentlig gode historier om os og deler vores opslag på de sociale medier.

En del af bestyrelsens strategi er at deltage i alt, hvad der kan synliggøre foreningen og gøre den kendt blandt folk.

Gadeteatret var en hel speciel oplevelse i 21. Der blev virkelig bakket op,

.Vejret var godt og der var mange mennesker til alle forestillingerne. Teaterforeningens logo var på alle programmer, bestyrelsen var med som frivillige og vi fik snakket teater med rigtig mange glade mennesker.  – også mennesker, som ellers ikke kunne drømme om at gå i teatret.

Foreningernes dag var en dejlig solskinsdag, hvor vi fik mange til vores tombola og hvor vi bogstavelig talt stod på skuldrene af folk for at få folk ind i teatret.  

Vi var for første gang med til kulturnatten. Vi var lidt i tvivl, for vi har jo ingen forestilling at vise udpluk fra, og kan ikke vise uddrag af noget, men, det blev alligevel rigtig hyggelig aften med mange gode teatersnakke og uddeling af mange brochurer.

Kort sagt, det var hårde, men fantastiske dage. Så havde det været endnu mere fantastisk hvis bestyrelsens indsats havde resulteret i en strøm af nye teatergængere. Det skete bare ikke. Vi slap igennem Sæson 2021/22m´med skindet på næsen, men som sagt med et noget mindre antal publikummer end vi havde håbet på.

Vi syntes, vi havde et godt program at byde på.  Aflysningen af vores medlemsmøde i 2021, hvor vi bl.a. skulle gennemgå repertoiret har helt sikkert haft betydning. Det var i hvert fald en tydelig nedgang i bestillingerne i april måned.

Det gjorde det ikke bedre, at teatrets foyer skulle bygges om, og der var byggerod og flytning af kontoret til hen i oktober måned. Ikke alle kunne finde ud af, hvor postkassen var, men da alt kom på plads kunne vi byde vores publikum ind til nye omgivelser i foyeren, som kan være en hyggelig start på en god teateraften.

Som et ekstra plus kunne vi i samarbejde med revyen og  hallerne hæve Sannes timetal, så hun nu kan træffes på kontoret 6 timer hver dag undtagen fredag, hvor der er lukket

Ud over bestyrelsesmøder, og teateraftener har vi i den forløbne sæson haft 2 mand på kursus på Folketeatret i publikumsudvikling og  4 mand på teaterseminar. Det var som sædvanlig hård, men spændende weekend hvor vi på 1 1/2 dag så, hvad teatrene havde at byde på til denne sæson, og ugerne efter hvor vi i bestyrelsen skulle vælge forestillinger og forhandle om spilledatoer og ind imellem priser. Det optimale ville være at sende bestyrelsen afsted, men med den økonomi vi har i øjeblikket, vil det ikke være ansvarligt. Heldigvis blev præsentationerne streamet, så man bagefter kunne gå ind og se dem hjemmefra.

 

Vi har nedsat  3 arbejdsgrupper, som har arbejdet målrettet på udvalgte opgaver. Som jeg har nævnt i de sidste par sæsoner, bliver vi nødt til at være med på de sociale medier, hvis vi skal overleve. Vi har derfor nedsat en mediegruppe der producerer opslag på facebook og Instagram

I øjeblikket har vi to facebooksider. Det kan godt virke lidt forvirrende, så i løbet af den kommende sæson skal vi have lukket den ene. Vi vil derfor opfordre jer til at gå ind På Facebook og følge os på den nye side.

 Det gør du ved at gå ind på facebook.  I søgefeltet søger du efter Teaterforeningen Guldborgsund og vælger siden (med undertitel: kunst og underholdning) frem for ven

Du kan også, når du søger, vælge Sider oppe i menufeltet, så kommer du til den helt rigtige.

Enten vil den allerede vise Følg knappen før du går ind på selve siden eller også kan du gå ind på selve siden og trykke på tommelfingeren.

På Instagram søger du også bare efter Teaterforeningen Guldborgsund og vælger den og trykker Følg.

Line har i den forløbne sæson skrevet nyhedsbrevet. Det bliver udsendt ca en gang om måneden. Hvis I ikke modtager det, må I meget gerne gå ind på vores hjemmeside og sætte x ved det. Der kan du få at vide hvad der sker af nyt i foreningen, bl.a. om der er ændringer i repertoiret samt lidt om den kommende måneds forestillinger .

 

 Det er vigtigt at Teaterforeningens repertoire, også indeholder børneforestillinger.

I den forløbne sæson skulle vi have haft 5 børneforestillinger men en af dem – Om lidt er alting nu – blev desværre aflyst pga. sygdom.


Alice i eventyrland, en forestilling for børn fra 5 år. Det var en historie – næsten uden ord – med en skuespiller, der med papir og enkle kostumer genialt forvandlede sig til de forskellige figurer, der er i historien. Børnene var helt med på dette abstrakte univers og har helt sikkert fået hver sin udgave ud af det. De fik alle et ark papir med hjem, så de kunne lave deres egne hareører som dem i forestillingen.


Forestillinger for de mindste sælger rigtig godt og her kan vi stort set altid melde udsolgt. Vi havde ”At være for lille” og ”sTORT og småt” på programmet. At være for lille var fantastisk og børnene var vilde med skuespilleren og den frække og sjove kylling, hun førte som handskedukke. Forestillingen var også en af de to til vores projekt ”Teater i dagplejen”. Den anden, var Forestillingen sTORT og småt som var en interaktiv forestilling, der i den grad begejstrede og aktiverede børnene.
Microcosmos, en forestilling for børn fra 4 år, kunne godt have solgt lidt flere billetter. Det var en magisk og musikalsk forestilling om det store i det små

Vi havde i denne sæson to familieforestillinger, en juleforestilling, som altid er en succes og klassikeren ”Den lille prins” som på smukkeste vis var udført som dukketeater.

I sæson 20/ 21 indgik Teaterforeningen som sagt i et samarbejde med dagplejen i kommunen. Det betød at børneteatergruppen søgte kulturpuljen om et beløb og vi havde 10 forestillinger med de 2 dejlige børneforestillinger. Alle deltagende børn fik en pose med foreningens logo, en teaterbrochure samt en pixibog, som gruppen pakkede. Det var fantastisk at opleve børnene på 1-2 år, som var helt opslugte. Når vi sad på gulvet foran scenen, havde vi pludselig flere børn tæt på eller på skødet. Der gik totalt mormor i den. Bedste anbefaling kom fra den lille pige, der stod op under hele forestillingen og råbte Mere da de sluttede. Det kunne være sjovt, hvis det kunne blive en tilbagevendende begivenhed.

Også vores sponsorgruppe har haft travl. De har været på besøg hos en del virksomheder og vi har derfor denne sæson kunnet sige velkommen et par nye sponsorer i foreningen. Vi ved aldrig, hvordan en sæson forløber sig økonomisk, så det er rart at vi har et fast beløb fra kommunen og støtte fra sponsorerne.

 

Det er vigtigt for foreningen at have gode, relevante samarbejdspartnere og sponsorer at lege med og få ideer fra., men vi vil gerne have endnu flere enten, som løbende eller til særlige arrangementer. Det kunne være en virksomhed, kommunal institution eller andre kulturudbydere. Hovedsagen er, at det kan give noget til begge partnere.  Kender I nogle eller har i gode ideer, hører vi gerne om det

Når det er sagt, så er vi rigtig glade for dem, vi har allerede har nu. Det er ikke mange unge, vi ser i teatret, men hvert år har vi et møde med lærere fra Katedralskolen hvor vi fortæller hvilke forestillinger, der kunne være relevante for dem, ligesom der kommer gymnasieklasser fra Maribo gymnasium. Nu mangler vi bare at få fat på handelsskolerne.

 Vi har et fortrinligt samarbejde med Masken, om et par forestillinger i hver sæson. Ud over det hjælper vi hinanden med at anbefale forestillinger, ligesom vi samarbejder om Gadeteaterfestivalen. Vi har et godt samarbejde med kommunen, og rigtig god kontakt til medarbejderne i kulturafdelingen. Tak til Mark, som altid er klar på et samarbejde og lydhør over for de ting, vi kommer med. Vi har et godt samarbejde med teatret. Tak til Carina og teknikerne, som er positive og hjælpsomme. Jeg ved, at vi har meget fine forhold til vores forestillinger i forhold til mange andre teaterforeninger. Tak til Tina fra Hotel Falster som altid er positiv over for vores ideer og med på at finde menuer som passer til forestillingerne.. Tak til revyen for et fortrinligt samarbejde , som gør at vi får en gratis annonce i hinandens programmer og en særlig tak til Mickey, som spillede til vores medlemsmøde uden beregning. Sidst men ikke mindst tak til Sanne, som gør en utrolig indsats for os alle på teatret. Uden hende ville vi være ilde stedt.

Med disse ord overgiver jeg beretningen til godkendelse