Østergågade 2
4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 73 18 08
tf@nykobingteater.dk

Generalforsamling

 i Teaterforeningen Guldborgsund

torsdag den 22. sept. 2022 kl. 19.00-20.30 i Teaterfoyeren

 

Referat for generalforsamlingen 2021:

Der deltog 16 medlemmer inkl. bestyrelse

 1. Valg af dirigent: André Andersen blev foreslået og valgt.
 2. Valg af stemmetællere: Flemming Egholm og Mariann Jørn Hansen blev valgt
 3. Formandens beretning. vedlægges som bilag. Blev godkendt.
 4. Kassereren forelægger regnskab.

Poul gennemgik det udleverede regnskab og forklarede de udfordringer, det giver med afregning til staten i forbindelse med Corona. Afsluttes måske først i 2022.

Det reviderede regnskab blev godkendt.

 1. Repertoire for kommende sæson

Jette M. gennemgik sæson 21-22 og opfordrede forsamlingen til at gøre reklame for foreningens program – for at få flere med i teater.

Aase gennemgik børneteaterforestillingerne for sæson 21-22 og ligeledes med opfordring til at være gode ambassadører.

 1. Fastsættelse af medlemskontingent.

Forslag om fastsættelse af medlemskontingent til 150 kr. blev vedtaget.

 1. Forelæggelse af budgetter til orientering

Poul forelagde budgettet for 21-22 som er estimeret til et underskud på 100.000.

Orienteringen blev taget til efterretning – med ønsket om forbedring, når det udmøntes!

 1. Indkomne forslag
 1. Fra bestyrelsen. Ingen forslag
 2. Fra medlemmer. Ingen forslag
 1. Valg af: formand

Jette Malmskov, modtager genvalg.

Jette Malmskov blev genvalgt.

Valg af bestyrelse:

Annie B. Rasmussen.      modtager genvalg. Der forelå fuldmagt om genopstilling, da Annie ikke var til stede. Hun blev genvalgt.

           Birgit Rasmussen  -    modtager genvalg.  Blev genvalgt

           Aase Borchmann   -    modtager ikke genvalg.

I stedet blev Vibeke Riis foreslået. Der forelå fuldmagt til at opstille, da VR ikke kunne være til stede og formanden fortalte om Vibekes indsats i børneteatergruppen.

Vibeke Riis blev valgt.

          Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

          Hanne Rosenlund    -       modtager genvalg. Blev genvalgt

          Flemming Egholm    -       modtager genvalg. Blev genvalgt

          Lizzi Lund.                      Blev genvalgt som revisorsuppleant.

Jette takkede Aase for 31 års kæmpe indsats for Teaterforeningen – specielt har børneteater været Åse’s store fortjeneste.

Aase kan stadig tilkaldes ad hoc, så overgangen ikke bliver for brat – for begge parter.

Aase fik overrakt en hyggepakke som tak.

 

Til slut takkede formanden dirigenten – også med en ”hyggeting”.

 

Nykøbing F. den 28. sep. 2021

 

Formandens beretning:

Beretning 2021

Sæson 20-21 var Sæsonen, der blev væk. Over halvdelen af forestillingerne blev aflyst og i et halvt år har det nærmeste, vores publikum kunne komme til teaterforeningen været at læse om stykkerne i teaterbrochuren og på hjemmesiden. Det var nogle meget underlige november/december måneder, hvor vi måtte aflyste den ene forestilling efter den anden, samtidig med at vi skulle bestille nye til denne sæson uden at vide, hvordan det hele ville se ud et halvt år frem i tiden. Det gav nogle travle dage ikke mindst for vores sekretær og kasserer. Når teaterkontoret så fra maj måned skulle flyttes længere ned ad gaden med en ikke helt stabil telefonomstilling og i starten uden postkasse, samtidig med at vi udgav den nye teaterbrochurer, så stod udfordringerne nærmest i kø. Bestillingerne begyndte at komme ind, men der gik lidt tid, før folk blev klar over,  hvor skulle de afleveres, så det var lidt noget rod.

 

Ikke nok med at teaterforestillingerne forsvandt i sidste sæson. Det gjorde mange af vores medlemmer desværre også. Vi har faktisk mistet 160 medlemmer fra coronaens start og til nu.

Vi har ikke råd til store annoncekampagner, så bestyrelsen benytter enhver lejlighed til at gøre foreningen synlige i bybilledet. Det var lidt svært i starten , da alt lukkede ned, og alle befandt sig i små bobler. Men vi er fulde af fortrøstning, og vi kommer stærkt igen, for selvfølgelig skal en kulturkommune som Guldborgsund have et bredt kulturtilbud og dermed også teater, hvor man også kan se store opsætninger . Vi skal bare have solgt ca. 1000 billetter mere, end vi har solgt nu, så hænger det hele sammen. Bestyrelsen er klar til at kæmpe for det, men vi har brug for jeres hjælp til at gøre reklame for foreningen. Like eller del vores facebookopslag, giv venner, bekendte, arbejdskolleger en brochurer Tag bare en bunke med hjem. Snak om os og med os. Vi er åbne for gode forslag.  En Guldborgsund kommune uden en teaterforening vil være utænkelig.

Teaterseminaret i Esbjerg blev aflyst. I stedet blev det afviklet digitalt. Det betød at hele bestyrelsen kunne sidde her på teatret og i 2 hele dage følge de forskellige teatres præsentationer, som blev streamet fra Folketeatrets prøvescene. Vi kunne endda invitere den nye leder af teatret, Mark Stig Andersen og teatrets daglige leder medarbejder Carina og sceneteknikerne med. Det var en god mulighed for at vise dem, hvordan vi køber ind. Det var et fint alternativ til helt at aflyse, men vi manglede den fysiske kontakt med teaterproducenterne, hvor vi kunne spørge ind til forestillinger, og  snakke priser, så i denne sæson bliver alt, som det plejer

På trods af coronaen har bestyrelsen haft nok at gøre med planlægning af denne sæsons udvikling, samarbejder og deltagelse i forskellige arrangementer. Især det sidste stiller store krav til bestyrelsen, men det er nødvendigt, hvis vi vil være synlige. De første i møder efter nedlukningen blev holdt som zoommøder, de næste med stor afstand for endelig fra denne sæsons start at kunne være som de plejer. Vi har nedsat, en børneteatergruppe, en mediegruppe og en sponsorgruppe, som skal komme med oplæg og ideer til fremtidige, nødvendige tiltag. Børneteatergruppen har, arbejdet intenst på at får mere børneteater til kommunen. , Vi har bl.a. søgt, og fået penge fra kommunens SOLpulje til at sende børneteater ud i dagplejen. Det hører I mere om det senere.

Bestyrelsen har mulighed for at indhente personer uden for kredsen til ad hoc opgaver, og børneteatergruppen har haft stor glæde af at have Vibeke Riis, som er børnebibliotekar med i gruppen.

Udover bestyrelsesmøder nåede vi at deltage i et regionsmøde før det hele lukkede ned. Her mødtes formanden og næstformanden med andre teaterforeninger i regionen og udvekslede erfaringer.  DTs generalforsamling blev udsat fra maj til august i år. Formanden for teaterforeningen er valgt ind i DTs bestyrelse, og det giver en indsigt i mange af de politiske beslutninger der bliver truffet (eller ikke truffet) på kulturområdet, så vi kan være på forkant med udviklingen.

 

På trods af lavvande i kassen, har vi været nødt til at købe en opdatering af vores billetsystem, da den gamle version udgår. Det betyder bl.a. at man fra den nye sæsons start vil kunne købe billetter til forestillingerne på hjemmesiden, hvilket er et must hvis vi vil have flere impulskøbere, og dem bliver vi mere og mere afhængige af. Det er endnu ikke helt oppe at køre, men der bliver arbejdet intenst på sagen.

 

Inden det hele lukkede ned, nåede vi heldigvis at se 13 fine forestillinger Vi havde indlukning til forestillingerne forskellige steder med forskellige tidspunkter og alle coronarestriktioner blev overholdt, så vores publikum kunne være trygge. Det var besværligt for alle, men de fleste tog det med godt humør, og folk var trygge og godt tilpas med foranstaltningerne.

Teatergrad leverede som sædvanlig varen med flot spil om Anna Anker i ”Annas verden” på KUMUS. Det var et puslespil at få alle til at være der med afstand, men det lykkedes fordi købt en forestilling mere, så den spillede to gange

Folketeatrets  ”Den Gerrige” var fantastisk med flot spil af Kristian Holm Johnsen som den gerrige. Ham kan I glæde jer til at gense til januar.

Med ”Emma ude af takt” fik vi et musikalsk indblik i Emma Gads ”Takt og tone” og ”Carpenters” gav os den rørende historie om de to musikalske søskende. Begge forestillinger var fuld af skønne, kendte sange, som vi absolut ikke måtte synge med på, men det var alligevel dejlige aftener.

Vi har efterhånden fået en tradition for at have en cabaret på programmet. Sidste sæson var der to. Mens Jacob Morild og hans tre medspillere tog temperaturen på danskerne med den nyskrevne, aktuelle og satiriske cabaret ”Hurra” så fik Farshad Kholghi og Lukas Birch os i om ikke julehumør - så i hvert fald godt humør med deres meget morsomme og politisk Ukorrekte julekomedie.

Børneteater

Vi nåede lige at få afviklet den sidste børneteaterforestilling i sæson 19/20 før coronavirussen slog til med fuld styrke. Trods nedlukningen bestilte vi fortrøstningsfuldt også børneteater til sæson 20/21

Det startede også fint med ”God morgen sol” fuld af  Halfdan Rasmussens, skønne digte og nonsensrim. Forestillingen som blev spillet den 17.oktober var fyldt med herlige fjollerier, og pragtfuld, morsom dans. Både børn og voksne morede sig og alle valsede ud efter forestillingen med store smil og meget at snakke om.

Den 14. november skulle vi have haft ”Luk op”, men desværre var skuespilleren gået ned med stress

Og det var så det. Derefter lukke alt ned også for børneteaters vedkommende, og vi måtte aflyse de sidste 5 forestillinger.  I denne sæson tager vi så revanche - også på børneteaterområdet

 

Vi er i det meget taknemmelige for den service vi får fra teatres tekniske personale i forbindelse med opsætning og nedtagning af forestillinger. Vi betaler selvfølgelig for det, men det er en stor befrielse, at have professionelle folk til det. Vi synes, det er spændende at lægge forestillinger ud i kommunen eller til steder, der matcher spillets tema. Her er det bestyrelsen, som skal agere sceneteknikere. Det giver nogle gode snakke med skuespillerne, men kan også være et tungt og besværligt arbejde, så vi er meget glade for, at det ikke er noget, vi skal gøre hver gang. Tak for det.

 

Også en tak til vores uundværlige sekretær og blæksprutte Sanne, Hun er en uvurderlig hjælp på alle måder med sin store erfaring inden for teaterverdenen. Hun har  faktisk 45 års jubilæum  i år.   Det er bl.a. hende, der sørger for layoutet til vores flotte brochure, er foreningens daglige ansigt udadtil, og hende der hjælper folk med at købe billetter- ikke kun til vores forestillinger,- men til alle mulige arrangementer på teatret og rundt omkring. Det tjener vi faktisk lidt  på.

Sidst men ikke mindst tak til alle jer abonnenter, der trofast møder op til generalforsamlingen. Tag gerne brochurer med til venner, bekendte og kollegaer. Vi har brug for at blive set

Hermed stiller jeg beretningen til debat og godkendelse

Aases Børneteaterberetning:

SÆSON 21-22

Med gå-på-mod og troen på, at den coronapandemi da måtte ebbe ud, bestilte vi også gennem efteråret 2020 børneteater-stykker til sæson 21/22-

Og der er vi så nu, parate med 5 dejlige stykker for de 0-9 årige og 2 familieforestillinger.

Vi har allerede afviklet den første forestilling: ”Alice i Eventyrland”: historie uden ord (næsten) blev fortalt af en skuespiller med en meget smidig og udtryksfuld krop og nogle enkle kostumer. Hun forvandlede sig genialt til de forskellige figurer, der er i historien.

Børnene (fra 6 år) var helt med på dette abstrakte univers, og har helt sikkert fået hver sin udgave ud af det. Bagefter fik de lov at prøve kostumerne. Vi er jo trådt ud af coronaboblen!

 1. 23. okt. er det de helt smås tur. Dem mellem ½ og 4 år. Lige den alder, hvor man er for lille til nogle ting og for stor til andre. Det oplever den lille kylling i hønsegården.

Den føler sig alene, for der er ikke andre kyllinger der – men så kommer den rundt og får hilst på de andre dyr på gården.

En musikalsk fortælling, som dukker op efterhånden, som en stor parasol drejes rundt. Og den hedder: ”At være for lille”

Så er der familieforestillingen: ”Den lille Prins” d. 7. nov. Alle fra 6 år vil lade sig henrive af Antoine de Saint-Exuperys bedårende fortælling. Den er fuld af den humor, poesi og tvetydighed, man finder i bogen. Det er en lille perle, der rammer både børn og voksne: underholdende, tankemæssigt og sanseligt.

Vi har også lagt om til en juleforestilling, for hele familien fra 4 år.

Rent nisseskæg med: ”Den store Nisseprøve”, som nissebørn hvert 100 år skal bestå for at få lov til at beholde den røde nissehue. Dumper de, får de udleveret en grøn hue. UHA. For spå er de jo blevet til en havenisse. Nissepigen skal nok bestå. Det er værre med nissedrengen. Der er for meget krudt i ham of han er en rigtig drillenisse og selvfølgelig derfor børnenes favorit. En sjov interaktiv og hyggelig juleforestilling proppet med skønne julesange. Måske har nissedrengen vendt op og ned på nogle af dem?

Det nye år starter med: ”Om lidt er alting, NU” for de 2-5 årige, en sanseforestilling med ting, som børnene kender så godt. Ting man kan undres over, kan glædes over eller ikke forstå. Skuespillerne er meget karismatiske og med sin rolige fortællemåde suger hun børnenes opmærksomhed ind i det univers, hun skaber.

 1. 6. feb. inviterer vi de mindste ind til forestillingen: ”sTORT og småt”, for de 0-4årige. Skuespillerne er også gået ind i den digitale/elektroniske verden og bruger mediet for at udvide mulighederne i deres spil. Her bliver der tegnet en fugl, farve lægges på – den bevæger vingerne og flyver op i skyerne. Så er fortællingen begyndt og ting sker. Igen en skuespiller, der forstår at holde de mindstes opmærksomhed fast – akkompagneret af akustisk musik.

Fra sangen Spørge Jørgen ved vi, at alle børn går rundt og forundrer sig over de særeste ting (set med voksnes øjne) og teatret Meridiano har skabt en lille perle om piger, der undres over den store verden, men som selv vil løse gåderne med sin fantasi, for med den kan hun rejse hen, hvor hun vil – samen med alle os andre fra 3 – 4 år og op til 100: for som jeg har fortalt mange gange, så er dansk børneteater i verdensklasse og hvis man som voksen ikke kan finde et barn at tage med – så kom alene. Børneteatrene har noget at gi’ de voksne også. De spiller på flere planer.

En gang om året er der en uges børneteaterfestival i april måned i en by et eller andet sted i landet. I år var det Holbæk, næste år er det Esbjerg. Den har også været her i byen. I ugens løb spiller teatrene ude på skolerne og i institutionerne og i weekenden myldrer opkøbere og gæster til for at overvære de godt 100 forestillinger, der spilles rundt om i byen. Alle billetter er gratis og der er rift om dem. Opkøbere, som os, gæster fra udlandet og byens forældre og børn. Jeg husker, at 26 lande var repræsenteret blandt tilskuerne. Japanerne f.eks. der selv i mange generationer har været mestre i dukketeater, kommer her for at lære og indbyde til deres festivaler. Nordmændene, som var så begejstrede, at man måtte rationere deres billetter året efter, for ellers havde de sat sig på alle billetterne. Her i brochuren er så resultatet af alle oplevelser: Et udvalg til de 0 – 6 årige og familieforestillingerne, der inviterer de øvrige aldersgrupper med så langt barnesindet holder.

På teatrenes websider, angivet under hvert stykke, kan man gå ind og se mere om forestillingerne.

Det er et stort arbejde at arrangere børneforestillinger og man må have hjælpere. Jeg vil takke Sanne, som altid troligt tager sig af alle de – ind i mellem – mærkelige kontoropgaver, jeg beder hende klare for mig. Jeg vil også takke teatrets tekniske personale, som altid beroliger mig med at alting er i orden, selvom jeg synes det brænder på et sted, så jeg bekymrer mig ikke. De tager sig godt af skuespillerne, som stiller med scenografi og de stiller beredvilligt deres ekspertise til rådighed, når teknikken driller spillerne, så alle problemer bliver løst og alt er klart når publikum indfinder sig.

GOD SÆSON.

 Gennemgang af sæson 21-22:

 

Sæson 21-22

 

Vi er meget glade for den nyrenoverede teaterfoyer. Det gør en stor forskel, , at man  nu  kan starte sin teateraften i en hyggelig atmosfære. – og der er rigtig meget at kommer her for. Det er her på teatret man også kan se de større professionelle forestillinger, som kræver en stor scene og plads til mange publikummer., 

 

 Sæson 21/22 byder perlerække af professionelle teaterforestillinger i topkvalitet. Her er noget til alle aldre og i alle generer, der er ingen undskyldninger for ikke at gå i teatret. – og Man kan roligt købe billet. Vi har stadig afstand mellem rækkerne. Kan man ikke overse at skulle bestille billetter 1/2 år frem, kan man købe et fordelskort. Med det hånden får man samme rabat som medlemmerne. Man kan også fra denne sæsonkøbe løssalgsbilletter fra vores hjemmeside, når det altså kommer op at stå.

 

Vi tyvstartede i uge 34 med gadeteatersfestivalen. Festivalen kom i stand ved et samarbejde mellem Kommunen, Vores Nykøbing, Teatret Masken, Nykøbing F turistforening samt Teaterforeningen Guldborgsund.  Det var utrolig festlige dage og vi kom i snak med mange glade mennesker. Det viser, at ved samarbejde, kan vi faktisk lave nogle fantastiske kulturelle arrangementer til glæde for alle kommunens indbyggere, og vi samarbejder gerne. Vi har samarbejde med Masken om et par forestillinger, vi har et godt samarbejde med Teatret, kontorsamarbejde med Revyen og vi har stadig et samarbejde med Teaterforeningen Lolland og Teaterforeningen Bøgestrømmen om rabat på billetter til medlemmer Man skal bare huske at sige at man er medlem, når man bestiller billetter,

 

10.9. tog vi hul på sæsonens repertoire med endnu en af det flydende teater/teatergrads fantastiske forestillinger- nemlig Valkyriens kamp, om Thit Jensen og hendes kamp for kvinders ret til at bestemme over egen krop. De har gjort det til deres speciale at fremstille store personligheder og deres liv på scenen, og de gør det med bravur. Det er  sublime og meget rørende forestillinger, som efterhånden har et fast publikum. De vender tilbage, når Antigone til marts sidder på anklagebænken i retten i Nykøbing. Her er intet givet på forhånd i det det antikke drama når Antigones skæbne, efter med tilskuernes hjælp rettergangen skal afgøres.

Sæsonpremieren her på teatret bliver teaterkoncerten  Let it Rock, en hyldest til The Beatles, og det bliver et brag af en aften. Den kan I godt glæde jer til, og tag nogle af jeres unge mennesker under armen og hiv  dem med. Det er et stykke musikhistorie, som bør være en del af deres musikalske dannelse

Vi har ikke mindre en to cabaretforestillinger. Vicki Berlin og Rasmus Krogsgaard lægger ud til oktober med en musikalsk, hylende morsom men også tankevækkende stausopdatering  om et liv set fra midten af livet, med nyskrevne sange

Mens Jacob Morild er mere satirisk, når han og de tre andre i herrer  i  Cafe Liva kommer på besøg med aktuelle og nyskrevne tekster om Danmark og rigets tilstand og danskerne.

Farshad Kholgi  er meget aktuel med sin ”Jeppe på forsiden” som er en  En fri og morsom fortolkning af  Holbergs Jeppe på bjerget. Her har  han udskiftet baronens seng med en borgmesterpost og adelens drillerier med politiske rævekager op til et kommunevalg . Den kan nok give stof til eftertanke samtidig med at man har en sjov aften.

Det klassiske drama bliver i denne sæson leveret på bedste vis af Nørregadeteatret med deres opsætning Henrik Ibsens meget stærke Gengangere  her er temaet igen kvinders ret til at bestemme over deres eget liv, men på en helt anden dramatisk facon og set ud fra Ibsens synsvinkel.

 

Ingen sæson uden ballet. Prisbelønnede Tim Rushton, som tidligere var koreograf på Dansk Danseteater har koreograferet Black Box dance Companys  forestilling ”The Danish Girl” . Balletten er bygget over  historien om den første transkønnede kvinde i verden, der fik foretaget en kønskorrigerende operation. En forestilling, der er yderst relevant i en tid, hvor der diskuteres  LGTB og kønsidentitet. Jeg har set filmen og glæder mig til at opleve balletten. Der vil være gratis introduktion til forestillingen kl. 18.30

 

Kriser er åbenbart urkomiske. I hvert fald, når de bliver lagt i hænderne på Trine Gadeberg og Jan Svarre.   ”hjælp vi er gift” sætter parforholdet under lup i en meget underholdende og urkomiske forestilling og satire om det moderne parforhold  udsat  for diverse velmenende samlivseksperter og parterapeuter.

Kristian Holm Johnsen giver i sit one man show om mænd og mere eller mindre skæve mandetyper et meget morsomt og, rørende bud på krisehjælp til mænd med store hjerter, men til tider noget mindre hjerner! Det er satirisk, sjovt og af og til rørende for  klodset, komisk og kærlighedshungrende manden end er, så er han værd at samle på! Holm Johnsen er her fra området, og det er sjovt at følge hans udvikling.

Vi gik glip af Niels Ellegård og Henrik Lykkegårds forestilling  i sidste sæson  . Den havde sjovt nok underteksten Sku vi se at komme videre – og det skal jeg love for, at de kommer,, når de sammen med Annette Støvlebæk tager Harol Pinters berømte trekantsdrama under komisk behandling i en nyopsætning af Bedrag.- En komedie om utroskab

Årets satsning er så absolut musicalen ”Den evige ild”. En stor meget flot opsat musical, hvor vi virkelig kan vise, hvad vi kan  her på teatret –uden at skulle til en storby . Jeg  så den på Bellevueteatert før alt lukkede ned,  og sikken en forestilling. De kommer med samme skuespillere som i København. Fantastisk spil, fantastisk musik  og  sangere, fantastiske optrin, flot scenografi, kort sagt, en fantastisk forestilling, som man kan komme ind og se til halvdelen af den pris, man skal betale i København. Den må I ikke snyde jer selv for. Det samme med Oh Happy Day. Nogle af jer har måske set filmen af samme navn. En dejlig forestilling fyldt med god gospelmusik. Vi har endda lokale medvirkende idet Rainbow Gospelkor fra Lolland musikskole er med på scenen.

Og er man til musik og sang kan man endnu engang have en rigtig god aften i Figaros`selskab. Denne gang har de taget Dracula under kærlig behandling i deres urkomiske og gennem-musikalske tolkning af Bram Stokers første gyser. Vi har efterhånden et fast publikum til deres forestillinger, og de leverer som altid varen.

Til nogle af forestillingerne kan man bestille mad. Det gøres ved at sætte kryds i menu på bestillingssedlen eller ved at ringe til Sanne i kontortiden.