Østergågade 2
4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 73 18 08
tf@nykobingteater.dk

Generalforsamling

Referat fra

Generalforsamling i Teaterforeningen Guldborgsund

torsdag den 21. september 2023 kl. 19.00 i Teaterfoyeren

 

Der deltog 26 medlemmer inkl. Bestyrelse / afbud fra Annette og Malene

 1. Valg af dirigent: Mark Stig Andersen blev foreslået og valgt.
 2. Valg af stemmetællere: Aase Borchmann og Birgitte Budtz blev valgt.
 3. Formandens beretning. Jette aflagde beretning. 

  Beretning  2023

  Så er der igen gået et år, og bestyrelsen kan se tilbage på en god sæson som har været spændende både på det kulturelle og økonomiske plan.

  En levende kommune som Guldborgsund skal have et kulturliv med et så stort og varieret teatertilbud, at der er noget for alle , og det er netop et af kriterierne for Teaterforeningens udvælgelse af forestillinger. Der skal være noget for alle -til alle aldre og i næsten alle genrer. Samtidig er det vigtigt at besøget i teatret er god oplevelse fra start til slut og at bestyrelsen er synlig for medlemmerne, så vi kan tage imod ros og ris og gode ideer fra vores teatergængere. Derfor har bestyrelsen prioriteret at der i hele sæsonen stået medlemmer af bestyrelsen til at tage imod og sige farvel med positiv respons fra vores teatergængere.

  Sæson 22/23 stod i 300 års jubilæets tegn. Overalt i landet var der arrangementer, der fejrede, at Holberg for 300 år siden opførte den første teaterforestilling hvor man talte dansk. Her blev det fejret med forestillingen Den poetiske Raptus. 300 år hvor teatret har overlevet, og stadig sprudler viser, at teater kan noget, som er helt specielt og som man ikke kan opleve andre steder end under en forestilling, som spilles her og nu.

  Men det kan være lige meget med alle de fine ord og intentioner, hvis ikke vi kan få folk ind i teatret. Teatrets overlevelse afhænger af, at der er et publikum, som vil se det og som køber billetter.  Et vigtigt mål for bestyrelsen har derfor, også i den forløbne sæson, været, at arbejde på at gøre foreningen mere synlig og at få flere til at gå i teatret, og det har vi gjort på flere fronter. Publikumstallet for sæson 22/23 viser en lille stigning,. Vi har i den forløbne sæson solgt ca. 3000 billetter,  så det går den rigtige vej, men der skal stadig knokles også uden for teatersalen for at få folk ind i salen. Her har vi brug for al den hjælp, vi kan få. I kan hjælpe os meget ved at fortælle om os, hvor I kommer frem, og like os og måske endda dele vores opslag på Facebook. Mange af vores medlemmer tog en ekstra håndfuld sæsonfoldere med til venner og bekendte til vores medlemsarrangement. Det er vi meget taknemmelige for. I må også meget gerne tage nogle med i dag.

  Bestyrelsen har sæson 22/23 deltaget i mange arrangementer i Nykøbing. dels for at støtte op om de gode arrangementer, kommunen laver og dels for at få mulighed for at dele foldere ud og snakke teater med folk.  Gadeteaterfestivalen var en god start på teatersæsonen. Vi fik mødt en masse mennesker, som vi ikke normalt ser i teatret, men som var meget begejstrede. Foreningernes dag er altid en fest med glade mennesker, sjov i gaden og masser af teatersnak. Det første skridt til nye teatergængere er at bringe folk ind i teatret og vise, hvad det kan og krydse vi fingre for at de bliver., så folk kunne vinde billetter til en forestilling, og det har faktisk bragt lidt nye i teatret. Vi kan ikke helt se, hvor mange.  Vi er aktive på instagram og Facebook.. I denne sæson har vi hyret en af vores nye sponsorer Kim Nielsen fra Koncept lab. til at producere en lille præsentationsvideo til Facebook der beskriver Teaterforeningen , og han har været os behjælpelig  med nogle facebookopslag i starten af sæsonen indtil bestyrelsens  nye facebookansvarlige kunne tage over. 

  Hjemmesiden bliver pænt besøgt, og her kan man også købe løssalgsbilletter

  Bestyrelsen sørger som sagt hvert år for at vælge et så bredt repertoire, som muligt af de forestillinger, der bliver sat op. Vi kan ikke selv bestemme, hvad vi vil spille men kan vælge mellem et bredt udvalg af de turneforestillinger, der bl.a. bliver præsenteret på årets teaterfestival. I 22 var 4 fra bestyrelsen i Esbjerg for at se, hvad teatrene bød på. Efter corona har det været svært for de producerende teatre og mange af dem har satset på mindre forestillinger med færre skuespillere men når vi ser tilbage på sæson 22/23. synes jeg, at det alligevel er lykkedes med at stykke et fint program sammen. Desværre havde vi et par aflysninger dels p.g.a. sygdom dels fordi en skuespiller fik et bedre tilbud. Det er så ærgerligt, når det sker, men vi kan desværre ikke rigtigt gøre noget ved.

  Den forestilling, med flest publikum var juleforestillingen, som efterhånden er blevet en hyggelig tradition for mange familier. Musikforestillingerne var helt forrygende.  Der var total koncertstemning til Phil Collins forestillingen   og forestillingerne med kendte skuespillere er meget populære.  Små perler som mine forældres hus, en lille smule ubehag var tydelige eksempler på, at det godt kan betale sig også at vælge de mindre kendte eller nyskrevne  forestillinger. Publikum var meget bevægede

  Vi vil gerne være teater for hele kommunen. Så også i sæson 22/23. Havde vi lagt forestillinger uden for Nykøbing. Det er spændende at finde de helt rigtige steder, der passer til forestillingernes tema.. Vi har før været i Scandlines afgangshal i Gedser med succes.  Denne gang  havde problemer med mørklægning og larm fra færgeankomst  i Gedser. Skuespillerne var ærgerlige over lyset, men det siger noget om forestillingens kvalitet, at publikum stort set ikke lagde mærke til det. Og der var fuldt hus til en hyggelig aften med Jeppe Åkjær eller Nysted Bio.

  Et andet vigtigt mål for bestyrelsen er at give børn og unge mulighed for at opleve levende teater. I dagene 21.-23. april var to bestyrelsesmedlemmer på børneteaterfestival på Mols. I løbet af weekenden spillede 103 professionelle teatre 155 forskellige forestillinger. Her ser man hele forestillingerne og med god planlægning, nåede vi sammenlagt at se 20-25 forestillinger så her ved vi, hvad vi køber,

  Flere undersøgelser viser, at det er vigtigt at børn bliver præsenteret for kulturelle oplevelser, så ud over de forestillinger, der er i folderen, havde vi i den forløbne sæson to arrangementer for børn i samarbejde med kommunen,. Begge forestillinger havde klimaet som tema Det ene var gadeteaterforestillingen ”De tre små grise” som blev spillet på torvet i regnvejr en lørdag formiddag.  Den anden var ”Lods Hans” en blændende, musikalsk forestilling om affaldssortering for kommunens 3-4. klasser. Her havde vi lavet aftale med Refa og gymnasiets miljøgruppe, som kom og lavede udstilling og snakkede bæredygtighed med skolebørnene i foyeren i forbindelse med forestillingen.

  Bestyrelsen vil gerne kunne lave spændende arrangementer ud over det planlagte repertoire enten i forbindelse med en forestilling, eller som et særskilte arrangementer som de to børneforestillinger, men sådan nogle arrangementer koster penge, så ud over at søge fonde,  søger vi også nye sponsorer. Vi har en lille, trofast skare af annoncører, men kan sagtens bruge flere.

  Som sagt stræber vi på at få det bedste teater til vores egn. Det kan vi ikke gøre alene.

  Vi bliver nødt til at være meget åbne for forskellige former for samarbejde, hvis det skal lykkes. I den forløbne sæson har vi haft to forestillinger i samarbejde med Teatret Masken., ligesom vi har samarbejdet med både dem, kommunen og Vores Nykøbing om Gadeteaterfestivalen. Vi har haft et fortrinligt samarbejde med revyen både hvad angår annoncering og i hverdagen på kontoret.

  En teaterforening af vores størrelse er nødt til at have en, der kan styre kontoret, lave brochure, hjælpe kunde, sælge billetter, bestille teater og lokaler og meget mere. Det kan Sanne, som vi kan takke for et fantastisk arbejde. Kontorets åbningstid er i det forløbne år blevet udvidet, fordi vi samarbejder med teatret og Sanne derfor også arbejder for selve teatret i nogle timer om ugen.. Vi har et godt samarbejde med teatrets personale.. Tak til Mark og Carina for lydhørhed over for vores ønsker. og Mads og Palle for teknisk assistance i forbindelse med forestillingerne. Tak til Tina fra Hotel Falster som har været positiv over for vores ideer og med på at finde menuer som passede perfekt til forestillingerne og teatercafeen, som har hjulpet, når der ind imellem var meget få spisende gæster

  Der er ingen tvivl om, at Nykøbing Teater er et godt sted at være også for de besøgende teatret, som har rost både personalet og det gode publikum-

  Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for et super godt samarbejde gennem årene. Det har været sjovt og berigende, og jeg ønsker den nye bestyrelse alt godt i det fremtidige arbejde. Jeg ved, at den er godt rustet. -Heldigvis ses vi stadig i teatret, når jeg kommer som gæst

  Med disse ord overgiver jeg beretningen til godkendelse

  Blev godkendt.

 4. Kassereren forelægger regnskab.

Poul gennemgik det udleverede regnskab.

Poul oplæste revisorernes bemærkning vedr. ovennævnte.

Det reviderede regnskab blev godkendt.

 1. Repertoire for kommende sæson

Jette gennemgik sæson 23-24 og fortalte, at fokus i denne sæson bliver at få flere sponsorer og blive endnu mere synlig. Hun opfordrede forsamlingen til at gøre reklame for foreningens program og følge os på foreningssiden på Facebook og Instagram – for at få flere med i teater.

Der var spørgsmål til, hvorvidt vi har et minimum eller maksimum for, hvor mange forestillinger vi skal have pr. sæson, hvortil Jette svarede, at det har vi ikke, det fastsætter bestyrelsen ud fra det budget, vi har og prøver at tilgodese, at der er et udbud af forskelligt teater for at ramme flere målgrupper.

Der kom forslag fra salen om, at man også kunne prøve at samarbejde med fx Næstved Teaterforening ud over Teaterforeningen Lolland og Bøgestrømmen, hvortil Jette svarede, at det er afprøvet.

 1. Fastsættelse af medlemskontingent.

Forslag om fastsættelse af medlemskontingent til 150 kr. blev vedtaget.

 1. Forelæggelse af budgetter til orientering

Poul forelagde budgettet for 23-24 som er estimeret til et overskud på 80.000 kr.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Mickey Pless fra Revykøbing – Nykøbing Falster Revyen meldte sig som sponsor for 20.900 kr., som udgør salsleje af Teatersalen i den kommende sæson, som bestyrelsen blev meget glade for.

 1. Indkomne forslag
  1. Fra bestyrelsen. Forslag til redaktionelle ændringer i vedtægter.

Birgit fremlagde forslag til meget små vedtægtsændringer, som er vedhæftet som bilag og markeret med rødt.

Forslagene blev godkendt.

 1. Fra medlemmer. Ingen forslag
 1. Valg

Valg af formand: Annette Marquardsen blev valgt

Valg af bestyrelse:

Vibeke Riis blev genvalgt

Birgit Rasmussen blev genvalgt

Malene Møller præsenterede sig og blev valgt

 

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Hanne Rosenlund blev genvalgt

Flemming Egholm blev genvalgt

Lizzi Kaufmann Lund blev genvalgt som revisorsuppleant.

Alle 3 havde tilkendegivet, at de var villige til genvalg.

 1. Eventuelt


Jette trak en vinder af en overskydende gevinst fra Foreningernes Dag.

Poul takkede Jette for hendes indsats gennem flere år i bestyrelsesarbejdet, og Jette fik overrakt en vingave som tak.

 

Til slut takkede formanden dirigenten – med en ”teateroplevelse for børn”.