Østergågade 2
4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 73 18 08
tf@nykobingteater.dk

Generalforsamlingen d. 28. sep. 2020

Referat fra Teaterforeningen Guldborgsunds generalforsamling

torsdag den 28. sept. 2020 kl. 19.00 i teaterfoyeren

 13 var mødt op. Jette bød velkommen, og overlod dernæst til dirigenten af starte generalforsamlingen op.

 • Valg af dirigent – Erling Nielsen blev valg, og han orienterede forsamlingen, at ifølge vedtægterne blev generalforsamlingen varslet rettidig. Det samme var sig gældende i forhold til dagsordenen i Ugeavisen, Folketidende og på Teaterforeningens hjemmeside.
 • Valg af stemmetællere – Anne Marie og Lizzi blev valgt.
 • Formandens beretning –

  Beretning 2020

  ”Det sku’ være så godt og så det faktisk skidt” - . Sådan lyder omkvædet i Sangen om Larsen fra Kjeld Abels skuespil fra 1935 - og det kunne også være omkvædet i sangen om Teaterforeningen Guldborgsund sæson 19/20- for det startede faktisk rigtig godt.

  For første gang i mange år var der ikke færre, men flere medlemmer en sidste sæson -449 for at være helt korrekt, og det var en optimistisk bestyrelse, der holdt visionsdag i september som optakt til den nye sæson. Det er rart at have en dag, hvor der er tid til at tænke stort og snakke tingene igennem uden et tidspres, og vi var så parate, da sæsonen startede.

  I november tog bestyrelsen på teaterseminar, så alle havde samme udgangspunkt for at vælge forestillinger. Det er en spændende proces, for heldigvis er vi meget forskellige, men vi lander altid på et program, som alle kan stå inde for. Selv om alle forestillinger stort set var valgt inden vi tog hjem, skulle der som sædvanligt lægges et arbejde i at få det hele til at gå op med spilledatoer, leje af teater og en rimelig fordeling af forestillinger over hele sæsonen. Det bliver faktisk sværere og sværere, for mange teatre har turneperiode i samme tidsrum.

  Vi har haft en del mødevirksomhed med både i bestyrelsen, på regionsplan og i forskellige samarbejder med andre teaterforeninger og Teatret Masken. Vi har haft et fint samarbejde med Nyk.F.teater. og har mødtes med Jens Couriol et par gange om året for at skrive kontrakter og udveksle ideer om eventuelle samarbejder. Næstformand og kasserer har været på kursus i de forskellige former for kulturstøtte,der findes inden for teaterverdenen, og vi har deltaget i forskellige former for kurser og oplæg for foreninger på rådhuset.

  Bestyrelsen arbejder målrettet på at være gøre teaterforeningen så synlig som muligt. I efteråret var kassereren og formanden på besøg hos Alma Larsen direktør for borger og branding børn og læring og Martin Lohse formand for kultur fritids og bosætningsudvalget for at gøre dem opmærksom på, hvad vi laver. Det var som sædvanlig et meget positivt møde. Der er ingen tvivl om, at vi har opbakning fra dem.

  Senere på efteråret mødtes vi med den nye kulturchef Lene Rikke og præsenterede foreningen og de visioner, vi har om at få professionel scenekunst af høj kvalitet til kommunen.

   

  Sidst i august 2019 stod teaterforeningen igen for den praktiske afvikling af Danmarks internationale gadeteaterfestival her i byen og i september deltog bestyrelsen i foreningernes dag med en bod. Det var hårde, men sjove og festlige dage, hvor vi fik mange mennesker i tale og kunne gøre reklame for foreningen. I september deltog vi i Foreningernes dag, hvor man kunne vinde en teaterbillet. Her var der faktisk flere, der aldrig havde været i teatret før, der vandt.

   

  I forbindelse med dansk danseteaters forestilling “ Nattergalen” søgte vi kommunen, og fik penge, så vi kunne tilbyde unge mellem 14 og 20 år gratis workshops med nogle af de professionelle dansere i forbindelse med forestillingen. Vi havde fået lov til at låne gymnasiets gymnastiksale til arrangementet, og var en stor succes.

  Om aftenen var alle workshopdeltagerne inde og se Dansk Danseteaters opførelse af ”Nattergalen”. Jeg tror, det var første gang i foreningens historie at der var så mange til en ballet og at der var flere unge end folk over 40 i teatret. Alle havde en dejlig aften med de fantastisk dygtige dansere.

   

  Vi har i det hele taget et godt samarbejde med både Nykøbing og Maribo gymnasium, når vi har forestillinger, der passer ind i deres undervisning, så det sørger vi for at have. Desværre er der ikke mange unge, der kommer frivilligt , men måske er det blot et spørgsmål om, at de skal blive gamle nok.

   

   

  Vi har en forpligtelse til at vise et bredt udsnit af genrer i foreningen og vil gerne ramme så mange aldersgrupper som muligt. Derfor har vi hver sæson nogle smallere forestillinger med nyere dramatik eller nye, ukendte skuespillere, som vi lægger på spillesteder, der passer til temaet eller køber i samarbejde med Teatret Masken og så bruger deres scene. Vi forsøgte os i den forløbne sæson med fortælleaftener med bl.a. Steffen Sommerstedt Teatercafeen. Det var utrolig hyggelige aftener, men det fængede overhovedet ikke, så den ide har vi skrinlagt igen.

  Derimod er vi  så småt er begyndt at få et publikum til. Det er små perler. Vi kan kun opfordre til at blive ved med at bestille dem. ”Troen og Ingen” med Søren Huus`s musikdramatiskle forestilling ramte godt nok lige ned i den aldersgruppe, der ikke har tid til teater endnu.

  Til gengæld havde vi stor succes med Teatergrad, som vores publikum i den grad har taget til sig. Deres forestilling om grevinde Danner var intet mindre end forrygende, og så gjorde det ikke så meget ( den gang) at man sad lidt tæt. Vi kunne for anden gang trække publikum til 3 forestillinger med Limfjordens teaterkoncert ”Træt lever, tungt hjerte” i kirkernes genbrugsforretning. Svejk og og Doppler var andre smalle forestillinger, som havde fint besøg.

  Vi taber som regel lidt på de smalle forestillinger, men dels er mange af dem i en garantiordning, så vi kan få dækket det meste af underskuddet, dels tjener vi som regel på de større lystspil og musicals . På den måde går det op, og der er noget til alle

  Jorden rundt i 80 dage var en klassisk farce med alt, hvad det indebærer af forviklinger og misforståelser og vi fik en dejlig aften fyldt med latter. Dødsdansen var et eminent spillet ægteskabsdrama i bedste Strindbergstil, mens “Så længe mit hjerte slår” delte vandene. Nogle var begejstrede, mens det var en skuffelse for dem, der havde regnet med en dansktopaften. dette viser, at det er utrolig vigtigt for forventningerne, hvordan teatrene formulerer beskrivelsen af forestillingerne. Hvilket vi ofte har diskuteret med teatrene. Vi har jo ikke set forestillingerne, vi køber så vi vil have noget, vi kan bruge og ikke alt for luftige, poetiske udladninger.

  Vi nåede lige at få sendt Kurt Ravn og Peter Schrøder på tur i en meget charmerende forestilling om to gamle, syge mænd, der vil have noget ud af deres sidste tid før det hele lukkede ned p.g.a. Corona.  Herefter var der først nervepirrende venten på regeringens udspil og derefter travlhed med  at prøve at finde datoer til erstatningsforestillinger eller aflyse. Vi kunne finde erstatningsdato til Elverhøj, som spillede torsdag den 17.9. ( og hvilken start på sæsonen) og har forhandlinger om Let it Rock i sæson 21/22 men resten af forestillingerne desværre måtte aflyses.   

   

  Heldigvis nåede Covid-19 virussen ikke at få indflydelse på afviklingen af børneforestillingerne, for den sidste blev spillet d. 29. feb.

  Vi startede med Knud Romers A-B-C som var fuld af sang, dans og små historier. Publikum var inddelt i grupper, som deltog aktiv i bogstavjagten og til sidst var hele alfabetet samlet.

  Mosters Monster var, som annonceret, uhyggelig, men ikke for uhyggelig. Store øjne og små gys hos publikum, der oplevede en morsom og velspillet forestilling. Efter forestillingen fik børnene et ”monsterark” med hjem, så de selv kunne digte videre.

  I nov. blev Hvalens sang spillet i en meget flot kulisse. En hel hval var stillet op på scenen og publikum blev bænket inden i. Fortælleren fortalte og viste historien om en lille pige, der blev ven med en hval. Samtidig blev verdenshavenes forurening flettet ind på en meget fin måde. En fantastisk forestilling.

  I samarbejde med kommunen sendte vi forestillingen ud til et par skoler.

  Juleforestillingen blev igen familieforestillingen God jul, Cirkeline. En glad optakt til julen.

  I januar opførte gruppe 38’s meget dygtige spillere Tænk, hvis man havde en rejsegrammofon, som er inspireret af ”Babettes gæstebud” 4 spillere på hver sin stol bag et bord fyldt med små træklodser holdt publikum fanget-fascineret i 40 min. Den var lige så meget til voksne og de, der havde vovet sig derind var tryllebundne.

  Da Under mit træ blev spillet var corona-luknings-truslen endnu ikke dukket op og de små oplevede med fryd alt det, der skete under træet (og deres voksne frydede sig over deres små).

  Sæsonen tegnede som sagt lyst med mange solgte billetter - og så blev det bare skidt. For det er ikke sjovt for en forening, hvis hovedformål er at vise scenekunst , ikke kan komme til det men blot kan vente.. Det var en mærkelig periode hvor vi nærmest var usynlige.

   

  Vi måtte ikke komme på kontoret, så Sanne, vores sekretær måtte arbejde hjemmefra, så godt hun kunne. Vi kunne ikke holde vores medlemsarrangement, og ikke få uddelt den nye brochure og fortalt om forestillingerne, hvilket bl.a. betød at bestyrelsen igen måtte agere postmænd

   Heldigvis har vi en sund økonomi, så bestyrelsen er enige om, at selvfølgelig skal vi have mulighed for at gå i teatret her hvor vi bor, så vi tager kampen op, og vi er glade for den opbakning, vi får. 

   

  På trods af Corona og alt hvad det indebærer, har vi stadig en trofast lille skare af sponsorer, der støtter os, vi har endda fået en ny, vi har god støtte fra kommunen , og vi har stadig en trofast skare af medlemmer, der køber billetter. Tak for det. Det sætter vi stor pris på. for det. I kan som medlemmer stadig købe billetter til Bøgestrømmen og Vestlolland Teaterkreds med medlemsrabat.

  Foreningens nyhedsrev kommer ud cirka en gang om måneden. Vi opfordrer til at læse det, følge os på facebook eller gå ind på foreningens hjemmeside en gang imellem for at se, om der er nyt. Tingene ændrer sig jo hele tiden.

   

  Til slut vil jeg rette en stor tak til vores helt uundværlige sekretær Sanne, som har knoklet endnu mere end hun plejer i denne tid.  

  Tak til Jens Couriol for det gode samarbejde, vi har haft gennem årene og til hans stab for godt samarbejde både til voksen og børneforestillingerne og tak til jer, som er mødt op i aften.

  Hermed stiller jeg beretningen til debat

   - og blev derefter godkendt.

 • Kassereren forelægger regnskab – Poul forelagde regnskabet, og det er blevet godkendt af revisorerne – uden bemærkninger.
 • Repertoire for kommende sæson 2020/2021 – Jette fortalte om kommende forestillinger.

  Forestillinger 20/21

  Det er en spændende sæson vi tager hul på.  Der sker hele tiden ændringer, og ingen ved, hvad der sker om et halvt år. For at få de sidste nye retningslinjer med, har bestyrelsen derfor  valgt i første omgang kun at sende bestilte abonnementsbilletter ud til efterårssæsonen. Til november får i så jeres billetter til forårssæsonen.

  På samme måde kan man kun købe løssalgsbilletter til forestillinger til og med  december, og 17. november, når I har fået jeres forårsbilletter, starter løssalget til foråret.

  Figaros ”Elverhøj” skulle have afsluttet sæson 19/20 med fest og farver. I stedet blev forestillingen den helt rigtige åbning på sæsonen. Vi havde gjort alt hvad vi kunne for at publikum kunne føle sig sikre, og det blev en rigtig god aften med glade publikummer,  som lover godt for resten af sæsonen. Med den opbakning skal vi nok klare den.

  Sæson 20/21 startede på Teatret Maskens scene med ”Mødre”, en komisk forestilling om alt det, der følger med, når man får et barn og realiteterne ind imellem er anderledes end forventningerne.

  Teatergrads forestilling Annas verden spillede på KUMUS. Det var et perfekt sted at opleve forestillingen om Anna Anker. Det var der desværre ikke så mange, kunne p.g.a. sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Vi havde bestilt forestillingen til at spille 2 gange den 24.9. og heldigvis for det, for vi har måttet halvere halvdelen af publikumspladser, så der kun var 50 pladser pr. forestilling. Nogle af jer fik billet til en anden end den, I har bestilt til. Vi beder om forståelse for at vi har måttet rykke nogle så der kunne blive en plads til alle.

  Forestillingerne på teatret vil være rettet ind efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Der vil være 3 indgange, forskellige mødetider og ingen pauser. Personer, som har bestilt billetter sammen sidder sammen med frie stole til de næste på rækken. Hvis der kommer ændringer vil det stå på facebook og hjemmesiden, og  publikum, der har billet til forestillingen få en mail. Hvis flere har bestilt teaterforestillinger sammen. Er det den der har bestilt, der får mailen, og måunderrette de andre.

  Første forestilling på teatret bliver musikforestillingen ”Close to you” om søskendeparret Carpenters og deres alt for korte musikkarriere. Her bliver det meget svært at lade være med at synge lidt med på de kendte og populære sange, men vi må nøjes med at humme lidt uden lyd.

  Ingen tvivl om, at det på trods af de dramatiske begivenheder i søskendeparrets liv bliver en aften fyldt med dejlig musik og nostalgi.

  ”Den gerrige” er en af sæsonens populære valg, men vi har lukket salget ved 350 personer, så vi kan overholde afstandskravene.  De af jer, der er så heldige at få billetter får  festlig og morsom aften med folketeatrets genopsætning af Molieres forvekslingskomedie om nærighed og kærlighed, når den  gerrige Harpagon  får en lærestreg, da hans børn og tjenere  ved list og snilde får narret ham.

  En ellers mørk november måned starter festligt og farverigt med Jacob Morilds 20 års jubilæumscabaret. Vi har haft besøg af ham før og mange af jer kender ham fra Nykøbingrevyen. Hans tekster er morsomme men har også et tankevækkende og et satirisk tvist, der sætter nogle af samfundets debatter under lup.

  Den har fået fantastiske anbefalinger og kan absolut anbefales

  Senere på måneden skal vi synge igen – eller – det skal vi jo ikke – men det gør de medvirkende, skønne, musikalske kvinder i Folketeatrets ”Emma ude af takt” hvor historien om Emma Gad og hendes gyldne leveregler  på festlig vis tages op: Holder de i dag? Hvordan var det nu, man skulle opføre sig?

  Der er garanteret en opbyggelig og morsom aften

  Det morsomme fortsætter når Farshad Kholghi og Lukas Birch indtager scenen sidst i november

  Med årets juleforestilling ”Hvid jul med brune nuancer”  - en hylende morsom og absolut politisk ukorrekt julekomedie, som de skriver i deres materiale.

  Vi har haft besøg af Farshad Kholghi før med god succes, så her er et oplagt forslag til en før julestressaften.

  Vi skal hel hen til februar før den første voksenforestilling indtager scenen. Kræft er som regel meget forbundet med alvor , men Denne forestilling er faktisk også morsom, selv om den har et alvorligt tema. ”En lille smule ubehag” er en monolog som handler om noget, som kan være lidt tabubelagt – nemlig prostatakræft. Vi så uddrag den på teaterseminaret sidste år, og kan på det varmeste anbefale den til både mænd og kvinder, unge og ældre.

   

  Det bliver en meget morsomt teatersæson, for Niels Ellegård og Henrik Lykkegård, som gæstede os i sæson 18/19  med ”Livet- hvor svært kan det være” fortalt bagfra, vender nu tilbage med en meget morsom road comedy om mænds rejse gennem Europa med rygsækken pakket med  en  midvejskrise, en eks-kone og rygproblemer. De er begge skattede revykunstnere og et fantastisk makkerpar, så mon ikke vi kan se frem til en festlig aften

   

  Vi har i mange år med stor succes haft Dansk Danseteater på besøg. De har desværre valgt at have en forestilling meget lille forestilling ( som kan ses i Vordingborg) og en stor,  der kun kan spilles på store scener i musikhuse o.s.v. Til gengæld har vi så mulighed for at forny os og præsentere en lidt anden form for moderne dans. Don Gnu består af 4 utrolig dygtige dansere , som med humor, rå fysik og hverdagsstunts kaster sig ud i en dansefortælling om at gøre oprør imod de gængse regler og rutiner i et fodgængerfelt.

  Den skulle i prøve. I vil aldrig krydse gaden på samme måde igen.

   

  Den 11. marts har vi en forestilling om det at være mand, med alt, hvad det indebærer, når vi sammen med Teatret Masken har besøg af Limfjordteatret med  .  ”Noget om antihelte”  -  (endnu) en morsom men også  eftertænksom forestilling om hvad den perfekte mand er anno 2021 er. De stakkels mænd har det ikke altid lige sjovt med alle de forventninger både de selv, deres omgangskreds, familie og samfundet har til dem. Der er garanteret en god aften i selskab med 3 dygtige skuespillere.

   

  Hvis I havde en sjov aften den 17.9. kan I glæde jer til Figaros kommer igen 17. marts med ”De tre musketerer”. Der er garanti for store smil og skønsang når de på sædvanlig anarkistisk vis tager den kendte fortælling under deres vinger.

   

  Vi slutter sæsonen af med intet mindre end ”Sommer i Tyrol.”. Her er skævet både til ”Halløj på badehotellet” og den danske filmversion i Folketeatrets kærlige bearbejdning, men sangene er de gammelkendte.

  Til den tid håber vi på at kunne lukke rigtig mange ind i teatret, men lad os nu se, Vi har da lov at håbe

   

  Vi håber også på, at vi i denne sæson kan få  lov til at holde vores medlemsarrangement den 15. april. Det er en eftermiddag, der betyder rigtig meget for os. Vi har inviteret skuespiller Niels Rønne fra Dansk Rakkerpak  til at underholde med sin ret morsomme og selvbiografiske forestilling om ”Mit liv som Niels” Vi så uddrag af den på seminaret og kan kun anbefale den på det varmeste.

  Den er morsom og hyggelig.

   

  Når jeg ser hen over sæsonen er der lagt op til en sæson fyldt med morskab. Det tror jeg vi trænger til i en tid fyldt med restriktioner og bekymring. Jeg er sikker på, at vi får en forrygende sæson fyldt latter og en pause fra hverdagen, hvor vi sammen hver for sig lader os suge ind i teatrets magiske univers.

  Rigtig god sæson

  Og Åse om kommende børneforestillinger.
 • Fastsættelse af medlemskontingent – Bestyrelsen foreslog kr. 125,- , som hidtil. Det blev godkendt.
 • Forelæggelse af budgetter til orientering – Poul orienterede om budget 2020/2021.
 • Indkomne forslag – Ingen.
 • Valg af:
 • a. Kasserer Poul Stahlschmidt - modtager genvalg – Blev genvalgt.
 1. Valg af bestyrelse:

         Malene Kocemba - modtager genvalg – Blev genvalgt.

         Torben Riise - modtager ikke genvalg – Lone Pless blev valgt ind.

        Jørgen Jensen - modtager genvalg – Blev genvalgt.

 1. c. Valg af revisorer:

        Hanne Rosenlund - modtager genvalg – Blev genvalgt.

         Flemming Egholm -  modtager genvalg – Blev genvalgt.

 

 1. Valg af revisorsuppleant:

       Lizzi Kauffmann Lund - modtager genvalg – Blev genvalgt.

 

 1. Eventuelt – Jette takkede Torben for hans store engagement igennem mange år, og overrakte ham nogle gode flasker vin.  Jette takkede også Erling for jobbet som dirigent, og overrakte ham nogle teaterbilletter,