Østergågade 2
4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 73 18 08
tf@nykobingteater.dk

Generalforsamlingen d. 23. sep. 2021

Generalforsamling i Teaterforeningen Guldborgsund

torsdag den 23. sept. 2021 kl. 19.00 i teaterfoyeren

 

Dagsorden

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Kassereren forelægger regnskab.
  5. Repertoire for kommende sæson
  6. Fastsættelse af medlemskontingent
  7. Forelæggelse af budgetter til orientering
  8. Indkomne forslag
  9. Valg af: formand

Jette Malmskov       modtager genvalg.

Valg af bestyrelse:

Annie B. Rasmussen.  modtager genvalg

Birgit Rasmussen        modtager genvalg.

AaseBorchman           modtager ikke genvalg.

  1. Eventuelt