Østergågade 2
4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 73 18 08
tf@nykobingteater.dk

Generalforsamling

Torsdag d. 21. september 2023 kl. 19:00

Teaterforeningen Guldborgsund

 indkalder hermed til

   GENERALFORSAMLING

          Torsdag d. 21. september 2023

Kl. 19.00 i Nykøbing F. Teater        (teaterfoyeren)

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formanden aflægger beretning
  4. Kassereren forelægger regnskab
  5. Repertoire for kommende sæson
  6. Fastlæggelse af medlemskontingent
  7. Forelæggelse af budgetter til orientering
  8. Indkommende forslag
  9. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt revisorer

10.Eventuelt

Foreningen er vært ved et glas øl/vand/kaffe.

Som noget nyt vil det være muligt at købe tapas a 135 kr. til kl. 18

Tapas bestilles på billetkontoret tlf. 54731808 inden d. 18. sep.

Efter generalforsamlingen vil der være foredrag og rundvisning på teatret ved teaterleder Mark Stig Andersen og revydirektør Mickey Pless.

Gå tilbage