Østergågade 2
4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 73 18 08
tf@nykobingteater.dk

Generalforsamling 28/9 2020

Mandag d. 28. september 2020 kl. 19:00

Generalforsamling i Teaterforeningen Guldborgsund

torsdag den 28. sept. 2020 kl. 19.00 i teaterfoyeren

Dagsorden iflg. vedtægterne

 

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere
 • Formandens beretning
 • Kassereren forelægger regnskab.
 • Repertoire for kommende sæson 2020/2021
 • Fastsættelse af medlemskontingent
 • Forelæggelse af budgetter til orientering
 • Indkomne forslag
 • Valg af:
 • a. Kasserer Poul Stahlschmidt - modtager genvalg

 

b. Valg af bestyrelse:

         Malene Kocemba - modtager genvalg

         Torben Riise - modtager ikke genvalg

        Jørgen Jensen - modtager genvalg

c. Valg af revisorer:

        Hanne Rosenlund - modtager genvalg

         Flemming Egholm -  modtager genvalg

d. Valg af revisorsuppleant:

       Lizzi Kauffmann Lund - modtager genvalg

 

 1. Eventuelt

 

Foreningen er vært ved en kop kaffe, øl eller vand

Gå tilbage